VERLUSTE JAPANISCHER HANDELSSCHIFFE 1941-1945

Verlust nach Namen
1941
1943 / 1
1944 / 1
1944 / 3
1945 / 1
1945 / 3
Zeichen & Abkürzungen
1942
1943 / 2
1944 / 2
1944 / 4
1945 / 2
.
NAME TYP
BRT
VERLUSTORT
DATUM
ANGREIFER
NIKKO MARU F
3098
05.38s 119.28e
01.07.1944
234 Kingfish
Minensperre 10.10.1943
TAIUN MARU NO 2 F
998
Korea-Küste
01.07.1944
306 Tang
TAKATORI MARU NO 1 AO
878
Korea-Küste
01.07.1944
306 Tang
GYOYU MARU APK
2232
S/ Hongkong
03.07.1944
304 Seahorse
KAMO MARU APK
7954
W/ Kyushu
03.07.1944
283 Tinosa
KONSAN MARU APK
2733
W/ Kyushu
03.07.1944
283 Tinosa
NITTO MARU F
2186
S/ Hongkong
03.07.1944
304 Seahorse
TAIRIN MARU F
6862
Nansei Shoto
03.07.1944
187 Sturgeon
ASUKAZAN MARU F
6886
Gelbes Meer
04.07.1944
306 Tang
KYODO MARU NO 28. F
1518
S/ Hongkong
04.07.1944
304 Seahorse
RYUKO MARU F
5626
Chichi Jima
04.07.1944
US TG.58.1 / Artillerie
SHIMA MARU F
1988
Chichi Jima
04.07.1944
US TG.58.1 / 58.4 / Flugz.
SHOZUI MARU F
2719
Chichi Jima
04.07.1944
US TG.58.1 / 58.4 / Flugz.
TAIKO MARU F
897
Chichi Jima
04.07.1944
US TG.58.1 / 58.4 / Flugz.
TAMA MARU APK
3052
NW/ Palau
04.07.1944
362 Guavina
UNYO MARU NO 8 F
1941
Chichi Jima
04.07.1944
US TG.58.1 / 58.4 / Flugz.
YAMAOKA MARU F
6932
Gelbes Meer
04.07.1944
306 Tang
KOGI MARU APN
857
Ototo Jima
05.07.1944
390 Plaice
SHINMEI MARU APK
2577
Paramushiro
05.07.1944
281 Sunfish
DORI MARU F
1469
W/ Seoul
06.07.1944
306 Tang
SETSUZAN MARU F
1922
S/ Shanghai
06.07.1944
315 Sealion
KOTO MARU F
3557
Südchin. Meer
07.07.1944
249 Flasher
MATSU MARU F
887
NE/ Honshu
08.07.1944
199 Tautog
OYASHIMA MARU F
....
Halmahera
09.07.1944
USAAF / 5th AF / B-25
TAIHEI MARU F
6284
Kurilen
09.07.1944
281 Sunfish
IYANG MARU F
 
 
10.07.1944
 
TAIAN MARU NO 2 F
1034
W-Küste Korea
11.07.1944
315 Sealion
TSUKUSHI MARU NO 2 F
2417
W-Küste Korea
11.07.1944
315 Sealion
NICHIRAN MARU APK
6503
N/ Luzon
12.07.1944
389 Piranha
SANNAN MARU NO 2 F
 
 
13.07.1944
 
TAISHI MARU F
2813
NW/ Chichi Jima
13.07.1944
245 Cobia
TOKAI MARU F
....
Halmahera
13.07.1944
USAAF / 5th AF / B-25
TAIKO MARU APG
2984
Banda-See
14.07.1944
381 Sandlance
MIHO MARU F
515
Kurilen
15.07.1944
305 Skate
BUYO GO ex chin. Voo Yang (88) F
3047
36.40n 127.08e
16.07.1944
Strandung // warsailors
HOZAN MARU F
 
 
16.07.1944
 
JINZAN MARU APK
5215
N/ Luzon
16.07.1944
217 Guardfish
MANTAI MARU F
5863
N/ Luzon
16.07.1944
217 Guardfish
NIKKAKU MARU T
1937
E/ Süd-Sachalin
16.07.1944
305 Skate
NIPPO MARU (43) AK
1942
E/ Süd-Sachalin
16.07.1944
305 Skate
SEATTLE MARU APK
5773
N/ Luzon
16.07.1944
389 Piranha
HIYAMA MARU F
2838
N/ Luzon
17.07.1944
217 Guardfish
MAYA MARU APK
3145
W/ Mindanao
17.07.1944
288 Cabrilla
SAINEI MARU F
4916
N/ Luzon
17.07.1944
200 Thresher
SHOZAN MARU F
2838
N/ Luzon
17.07.1944
200 Thresher
JANBI MARU AO
5244
Java-See
18.07.1944
271 Ray
KYODO MARU NO 36 APK
1499
S/ Palawan
18.07.1944
260 Lapon
NISSHU MARU F
7785
W/ Chichi Jima
18.07.1944
245 Cobia
UNKAI MARU NO 10 APG
851
W/ Chichi Jima
18.07.1944
245 Cobia
TEIRYU MARU F
6512
SW/ Formosa
19.07.1944
217 Guardfish
KISO MARU F
554
Port Owen
23.07.1944
HMS STORM
TAKASAN MARU F
1428
Tioro Str (Celebes)
23.07.1944
RAAF Mine
ASAHISAN MARU APK
4550
Halmahera
24.07.1944
USAAF / 5th AF / B-24
HOSHIN MARU F
1000
E/ Hongkong
25.07.1944
USAAF / 14th AF / B-25
AKI MARU APK
11.409
Südchin. Meer
26.07.1944
291 Crevalle
OTORIYAMA MARU
OTORISAN MARU
AO
5280
Südchin. Meer
26.07.1944
249 Flasher
TOSAN MARU APK
8666
Südchin. Meer
26.07.1944
249 Flasher
KYOEI MARU NO 2 AO
1192
S/ Zamboanga
27.07.1944
247 Dace
HAKUBASAN MARU APK
6641
NW/ Luzon
28.07.1944
291 Crevalle
PEKING MARU AK
2288
Lingayen Golf
28.07.1944
309 Aspro
KOKUYO MARU AO
10.026
NE/ Borneo
30.07.1944
223 Bonefish
DAKAR MARU F
7169
N/ Luzon
31.07.1944
280 Steelhead
FUSO MARU AK
8195
N/ Luzon
31.07.1944
280 Steelhead
KOEI MARU AO
10.238
N/ Luzon
31.07.1944
384 Parche
MANKO MARU APK
4471
N/ Luzon
31.07.1944
384 Parche
TENSHIN MARU AO
5061
SW/ Palawan
31.07.1944
260 Lapon
YOSHINO MARU AK
8990
N/ Luzon
31.07.1944
280 Steelhead + 384 Parche
SEIA MARU AE
6658
01.48s 125.29e
01.08.1944
USN / PBY (A Noma)
KONEI MARU F
1992
Südküste Honshu
02.08.1944
199 Tautog
SEIKO MARU APN
708
Molukken-See
03.08.1944
224 Cod
ENJU MARU APK
5374
Bonin-Inseln
04.08.1944
US TG.58.1 / Flugz.
KOSHU MARU F
2812
Str. v Makassar
04.08.1944
271 Ray
SHOGEN MARU F
4739
Bonin-Inseln
04.08.1944
US TG.58.1 / Flugz.
TONEGAWA MARU F
4996
Bonin-Inseln
04.08.1944
US TG.58.1 / Flugz.
UNKAI MARU NO 7 (19) F
2182
Bonin-Inseln
04.08.1944
US TG.58.1 / Flugz.
MIYAKO MARU APK
970
NE/ Okinawa
05.08.1944
316 Barbel
SHIRAHAMA MARU F
2812
S/ Celebes
05.08.1944
USAAF / B-25
TSURUMI (22) AO
14.050
Sulu-See, S/ Jolo
05.08.1944
225 Cero
SHIROGANESAN MARU F
4379
W/ Manila/Luzon
06.08.1944
269 Rasher
SHONAN MARU F
5401
SW/ Kyushu
06.08.1944
387 Pintado
UWAJIMA MARU NO 15 APK
....
Banda-See
06.08.1944
RNeAF / B-25
SANJU MARU
YAMATAMA MARU
F
4642
SW/ Mindanao
07.08.1944
242 Bluegill
BOKO MARU F
2333
N/ Okinoshima
09.08.1944
316 Barbel
KOSHIN MARU F
6530
NE/ Formosa
09.08.1944
Feuer an Bord
TOKUYUSAN MARU F
....
Halmahera
09.08.1944
USAAF / 5th AF / B-25
YAGI MARU F
1937
N/ Okinoshima
09.08.1944
316 Barbel
SHINEI MARU F
5135
W/ Luzon
10.08.1944
363 Guitarro
IKUTA MARU AO
1018
Sumatra
11.08.1944
USAAF / 20th / Luftmine
ROKO MARU F
3328
Südküste Honshu
11.08.1944
306 Tang
MAYACHI MARU F
2159
E/ Sakhalin
12.08.1944
267 Pompon
SHIMPO MARU AO
5135
W/ Mindoro
12.08.1944
268 Puffer + 222 Bluefish
TEIKON MARU AO
5113
W/ Mindoro
12.08.1944
268 Puffer
ASAHI MARU NO 2 F
1322
SE/ Hongkong
13.08.1944
USAAF / 14th AF (Noma)
BUTSU MARU AO
....
Formosa
13.08.1944
Feuer an Bord
KOJUN MARU F
1931
vor Davao
13.08.1944
242 Bluegill
TAKETSU MARU
BUTSU MARU ?
AO
5949
Luzon-Straße
13.08.1944
Marine Casuality (Alden)
TOEI MARU F
2324
Okhotsk. Meer
13.08.1944
198 Tambor
DAIGEN MARU NO 7 APG
1289
SW/ Inchon
14.08.1944
246 Croaker
MIIKESAN MARU F
3179
vor Takao
14.08.1944
USAAF / 14th / Luftmine
TOSHO MARU F
1236
Banda-See
14.08.1944
USAAF / 5th AF / B-24
TSURUHA MARU F
14.08.1944
ZUISHO MARU APK
5286
NW/ Borneo
14.08.1944
271 Ray
SANSHO MARU
YAMATERU MARU
F
6862
Westküste Korea
17.08.1944
246 Croaker
EISHIN MARU F
542
NW/ Luzon
18.08.1944
269 Rasher
NANSEI MARU T
5878
Südküste Palawan
18.08.1944
271 Ray
NOSHIRO MARU (34) AP
7184
18.10n 120.00e
18.08.1944
269 Rasher (#):
+ 21.09.1944
TEIYO MARU T
9849
NW/ Luzon
18.08.1944
269 Rasher
HAYASUI (43) AO
18.300
NW/ Luzon
19.08.1944
222 Bluefish
TAMATSU MARU APK
9589
W/ Luzon
19.08.1944
411 Spadefish
TEIA MARU AK
17.537
NW/ Luzon
19.08.1944
269 Rasher
CHUKO MARU F
1068
vor Hongkong
20.08.1944
USAAF / 14th AF / B-24
DURBAN MARU APK
7163
Cam Ranh Bay
21.08.1944
262 Muskallunge
KINRYO MARU APK
4392
vor Mindoro
21.08.1944
255 Haddo
NORFOLK MARU APK
6576
vor Mindoro
21.08.1944
255 Haddo
TAKETOYO MARU APK
6964
vor Mindoro
21.08.1944
271 Ray
UGA MARU APK
4433
vor Mindoro
21.08.1944
363 Guitarro
HAKKO MARU NO 2 T
10.023
Straße v Luzon
22.08.1944
411 Spadefish
SUGI MARU NO 5 F
1983
vor Port Blair
22.08.1944
HMS STATESMAN
TONAN MARU NO 2 T
19.262
SE/ Shanghai
22.08.1944
387 Pintado
TSUSHIMA MARU APK
6754
Nansei Shoto
22.08.1944
287 Bowfin
TSUKUSHI MARU AK
1859
Südküste Luzon
23.08.1944
306 Tang
FUKUREI MARU F
5969
vor Formosa
24.08.1944
396 Ronquil
KONGO MARU NO 21 ?
411
Philippinen
24.08.1944
FliBo (A Noma)
TOAN MARU F
2110
Straße v Luzon
24.08.1944
192 Sailfish
TOSEI MARU F
531
SE/ Hokkaido
24.08.1944
183 Seal
YOSHIDA MARU NO 3 F
4646
vor Formosa
24.08.1944
396 Ronquil
BATOPAHA MARU F
5953
Kap Bojeador
25.08.1944
395 Redfish
KOTOKU MARU F
1943
Kap Bojeador
25.08.1944
382 Picuda
NANSHIN MARU NO 27. T
834
Mindoro
27.08.1944
363 Guitarro
MEXICO MARU APK
5785
NW/ Celebes
29.08.1944
259 Jack
TIENTSIN MARU APK
2349
Woosung (China)
29.08.1944
USAAF / 14th / Luftmine
USN-Chron.: 01.09.1944
IWAISHIMA MARU F
 
 
30.08.1944
 
CHIYODA MARU T
4700
Straße v Luzon
31.08.1944
393 Queenfish
FENGYANG MARU APK
3977
Kiukiang (Yangtse)
31.08.1944
USAAF / 14th AF
OKUNI MARU F
5633
Straße v Luzon
31.08.1944
220 Barb
TOKUHEI MARU F
3439
Kiukiang (Yangtse)
31.08.1944
USAAF / 14th AF
INA MARU F
853
NW/ Chichi Jima
01.09.1944
386 Pilotfish
NAMBA MARU F
2500
Hangchow
01.09.1944
Mine
SEKINO MARU F
6200
Celebes-See
01.09.1944
FliBo
SURUGA MARU F
525
vor Iwo Jima
01.09.1944
US CV Franklin / F6F
MISAKI MARU NO 2 (17) AK
769
Shimushir (Kurilen)
02.09.1944
Strandung (Jentschura)
SHINGETSU MARU F
880
S/ Shikoku
05.09.1944
218 Albacore
SHIRETOKO MARU F
1799
Sunda-Straße
05.09.1944
HMS TANTIVITY
EIJI MARU F
6968
SW/ Formosa
06.09.1944
USAAF / 14th / Luftmine
EIYO MARU NO 2 T
5061
W/ Mindanao
07.09.1944
263 Paddle
KOKKA MARU F
5500
SW/ Formosa
07.09.1944
USAAF / 14th / Luftmine
USN-Chron: 05.09.1944
SHINYO MARU F
2634
W/ Mindanao
07.09.1944
263 Paddle
NICHIAN MARU F
6197
NE/ Formosa
08.09.1944
411 Spadefish
NICHIMAN MARU F
1922
NE/ Formosa
08.09.1944
411 Spadefish
SHINTEN MARU F
1257
NE/ Formosa
08.09.1944
411 Spadefish
SHOKEI MARU F
2557
NE/ Formosa
08.09.1944
411 Spadefish
YANAGIGAWA MARU F
2813
W/ Mindanao
08.09.1944
241 Bashaw
KUNIYAMA MARU F
2871
Sulu-See
09.09.1944
US TF.38 / Flugz.
KURENAI MARU APK
1547
Sulu-See
09.09.1944
US TF.38 / Flugz.
MANSHU MARU AK
3053
Luzon-Straße
09.09.1944
393 Queenfish
MIHARA MARU APK
697
Sulu-See
09.09.1944
US TF.38 / Flugz.
SAINAN MARU APK
3232
vor Shanghai
09.09.1944
Mine
SHONAN MARU APK
5859
N/ Etorofu
09.09.1944
183 Seal
SHORYU MARU F
1916
S/ Honshu
09.09.1944
385 Bang
TAIYU MARU F
1873
Sulu-See
09.09.1944
US TF.38 / Flugz.
TOKIWASAN MARU F
1804
S/ Honshu
09.09.1944
385 Bang
TOYOOKA MARU APK
7097
Luzon-Straße
09.09.1944
393 Queenfish
CHIHAYA MARU T
4701
S/ Tsushima-Str.
10.09.1944
281 Sunfish
HINOKI MARU APN
599
Java-See
10.09.1944
264 Pargo
HOEI MARU NO 2 T
....
Woosung (China)
10.09.1944
USAAF / 14th / Luftmine
JOOSAN MARU ex chin. Sui Tai F
 
 
10.09.1944
 
KINMO MARU F
 
 
10.09.1944
 
TAKEKUN MARU
BUKUN MARU
T
3029
03.54n 98.43e
10.09.1944
HMS PORPOISE
Minensperre 08.07.1944
TAKEKUN MARU
ex nl. Anastasia
T
3029
Belawan (Sumatra)
10.09.1944
USAAF / 7th / Luftmine
UNYO MARU NO 7 F
....
Mindanao
10.09.1944
US TF.38 / Flugz.
HAKUUN MARU NO 2 F
866
N/ Chichi Jima
11.09.1944
230 Finback
HASSHO MARU F
536
N/ Chichi Jima
11.09.1944
230 Finback
AYAZONO MARU T
2854
bei Cebu
12.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
BUGEN MARU F
691
bei Cebu
12.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
DAIAKITA MARU
OAKITA MARU
F
2704
bei Cebu
12.09.1944
US TF.38 / Flugz.
GENKAI MARU APK
3851
bei Cebu
12.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
HAKUMI MARU (43)
SHIRAMINE MARU
F
2857
vor Cebu
12.09.1944
US TF.38 / Flugz.
HAKUTETSU MARU NO 7 F
1018
S/ Honshu
12.09.1944
388 Pipefish
KACHIDOKI MARU AK
10.509
E/ Hainan
12.09.1944
383 Pampanito
KEIAN MARU F
2085
bei Cebu
12.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
KISO MARU F
703
bei Cebu
12.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
KOREI MARU F
540
bei Cebu
12.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
NANKAI MARU (33) APK
8416
E/ Hainan
12.09.1944
315 Sealion
NICHIEI MARU (38) AK
2436
10.20n 124.00o
12.09.1944
US TF.38 / Flugz.
RAKUTO MARU APK
2962
bei Cebu
12.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
RAKUYO MARU APK
9418
E/ Hainan
12.09.1944
315 Sealion
SHINTAI MARU NO 5 F
....
bei Cebu
12.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
TOYO MARU F
....
bei Cebu
12.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
ZUIHO MARU T
5135
E/ Hainan
12.09.1944
383 Pampanito
AKITSUSHIMA MARU F
....
Ceram
13.09.1944
USAAF / A-20
ETASHIMA MARU F
6933
SW/ Korea
13.09.1944
281 Sunfish
BANRYU MARU = SS 2 A-AK
780
bei Cebu
13.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
USA MARU F
 
 
13.09.1944
vgl Azusa Maru (16.09.1944)
KONAN MARU F
 
 
14.09.1944
 
AZUSA MARU T
10.022
SE/ Hongkong
16.09.1944
220 Barb
IMAJI MARU F
2071
Nordküste Borneo
16.09.1944
Luftmine
OGURA MARU NO 2 T
7311
S/ Formosa
16.09.1944
395 Redfish
SHINAI MARU F
2410
Celebes
16.09.1944
Mine
TOKUSHIMA MARU APK
5975
S/ Formosa
16.09.1944
382 Picuda
DAIGEN MARU NO 10 F
17.09.1944
GYOKU MARU F
6854
Gelbes Meer
18.09.1944
200 Thresher
JUNYO MARU F
5065
vor Sunda-Straße
18.09.1944
HMS TRADEWIND
SAIGON MARU (37) ACL
5350
vor Manila
18.09.1944
249 Flasher
TOKO MARU NO 1 AN
721
Manila (Hafen)
19.09.1944
FliBo
TOSEI MARU NO 2 T
500
E/ Formosa
19.09.1944
385 Bang
AWAJI MARU F
1948
S/ Formosa
21.09.1944
382 Picuda
CHINA MARU APK
5869
SW/ Manila
21.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
HIOKI MARU F
5320
SW/ Manila
21.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
HOFUKU MARU APK
5857
SW/ Manila
21.09.1944
FliBo (A Noma)
IWASHIRO MARU F
 
 
21.09.1944
 
KUROGANE MARU F
2844
vor Corregidor
21.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
KYOKUTO MARU T
10.051
SW/ Manila
21.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
MIZUHO MARU AK
8506
N/ Luzon
21.09.1944
395 Redfish
NANSEI MARU F
2218
SW/ Manila
21.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
NIYO MARU T
10.022
SW/ Manila
21.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
NORWAY MARU APK
5832
SW/ Manila
21.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
NOSHIRO MARU (34) AP
7184
14.35n 120.55
21.09.1944
FliBo (Alden) ;
lag z.Z. beschädigt in Manila
OGURA MARU NO 1 T
7270
SW/ Manila
21.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
RISSHUN MARU APK
4414
SW/ Manila
21.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
RIZAN MARU F
4850
E/ Sachalin
21.09.1944
196 Searaven
ROZAN MARU APK
6638
SW/ Manila
21.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
SHICHIYO MARU F
....
NW/ Manila
21.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
SURAKARUTA MARU F
6886
NW/ Manila
21.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
TAKASAGO MARU NO 3 T
 
 
21.09.1944
 
TSUKUBASAN MARU F
1937
SW/ Manila
21.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
YAMABUKI MARU F
5081
SW/ Manila
21.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
YOZAN MARU F
6487
SW/ Manila
21.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
YUKI MARU F
3168
NW/ Manila
21.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
CERAM MARU T
2858
W/ Luzon
22.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
DAIYU MARU
TAISHIN MARI
A-AK
1942
vor San Fernando (Luzon)
22.09.1944
US TF.38 / Flugz. (# Noma)
auf Grund gesetzt (+)
HORAI MARU NO 2 T
 
 
22.09.1944
 
NANMEI MARU NO 9 T
 
 
22.09.1944
 
NANSHIN MARU NO 24 T
....
W/ Luzon
22.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
SHUN YUAN/JUNGEN GO F
1610
NW/ Manila
22.09.1944
260 Lapon
TAIYU MARU F
1942
vor Olongapu (Philippinen)
22.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
HOKKAI MARU AP
8416
Balikpapan
23.09.1944
287 Bowfin
Minensperre 29.01.1944
TOSHO MARU (37) F
1289
vor Bone (Celebes)
23.09.1944
USAAF
CHUKA MARU F
2189
Sibuyan See
24.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
EKKAI MARU F
2984
Sibuyan See
24.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
FUKUEI MARU NO 17 F
....
Sibuyan See
24.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
IRAKO AKS
9570
Sibuyan See
24.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
KENWA MARU T
6384
Sibuyan See
24.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
KOGYO MARU F
6343
Sibuyan See
24.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
KOSHU MARU NO 2 F
866
Sibuyan See
24.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
KYOKUZAN MARU F
5000
Sibuyan See
24.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
OKIGAWA MARU T
10.043
NW/ Mindoro
24.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
OLYMPIA MARU APK
5617
Sibuyan See
24.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
SHINYO MARU APK
4658
Sibuyan See
24.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
SIBERIA MARU AK
3461
Sibuyan See
24.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
TAIEI MARU T
10.045
Sibuyan See
24.09.1944
US TG.38.1, .2, .3 / Flugz.
BUSHU MARU F
1223
bei Tokara Retto
25.09.1944
316 Barbel
MIYAKAWA MARU NO 2 F
873
Westküste Korea
25.09.1944
217 Guardfish
NISSEI MARU F
1468
Gelbes Meer
25.09.1944
200 Thresher
ROKKOSAN MARU F
2174
20sm SW/ Formosa
25.09.1944
USAAF / 14th AF
KOETSU MARU F
873
Gelbes Meer
26.09.1944
200 Thresher
HACHIROGATA MARU F
1999
Okhotsk. Meer
27.09.1944
308 Apogon
HOKKI MARU T
5599
W/ Luzon
27.09.1944
260 Lapon
URAL MARU AK
6374
W/ Luzon
27.09.1944
249 Flasher + 260 Lapon
ANJO MARU T
2086
Mindoro-Straße
28.09.1944
223 Bonefish
TONE MARU F
....
Makassar Straße
28.09.1944
USN / PBY
EKISAN MARU F
3690
S/ Okinawa
29.09.1944
305 Skate